Konfigurere en e-postkonto i Outlook 2016 for Mac

Denne artikkelen kan hjelpe deg med å konfigurere den første kontoen din i Outlook 2016 for Mac.

Du kan konfigurere e-postkontoene du bruker på jobben eller skolen (Office 365 eller andre Microsoft Exchange-kontoer), og personlige e-postkontoer, for eksempel Google Gmail, Yahoo! Mail Plus, Comcast eller AOL (IMAP eller POP), ved hjelp av bare e-postadressen din og passordet ditt.

Gmail-kunder: Se Før du konfigurerer en Gmail-konto.

Kommentarer: Før du kan konfigurere den første e-postkontoen i Outlook 2016 for Mac, må du vite hvilken type konto du har: Office 365 eller Microsoft Exchange eller IMAP eller POP. Generelt er det slik at jobb- eller skolekontoer bruker Exchange- eller Office 365-kontoer, og de fleste Internett-leverandører tilbyr IMAP- eller POP-kontoer.

Hvis du ikke vet hvilken type e-postserver kontoen din bruker, kan du høre med e-postleverandøren, Internett-leverandøren eller e-postadministratoren.

Konfigurere den første e-postkontoen din

Viktig: Se Legge til flere e-postkontoer hvis du vil konfigurere flere e-postkontoer.

 1. Klikk Legg til konto på konfigurasjonssiden.

 1. Klikk kontotypen du vil legge til.

Viktig: Hvis du ikke vet hvilken type e-postserver kontoen din bruker, kan du høre med e-postleverandøren, Internett-leverandøren eller e-postadministratoren.

  • Klikk Exchange eller Office 365 for å legge til e-postkonto for jobb eller skole.

  • Klikk Annen e-post (for eksempel IMAP eller POP) for å legge til personlige, nettbaserte e-postkontoer, for eksempel Hotmail, Outlook.com, Google, MSN, iCloud og lignende.

 1. Fyll ut kontoinformasjonen, og klikk Legg til konto.

Merknad: Hvis du har en skole- eller organisasjonskonto med et Office 365-abonnement, må du passe på at du bruker e-postadressen din feltene E-postadresse og Brukernavn.

Alle kontoer du legger til vises i venstre rute.

Tips: Du kan legge til flere e-postkontoer ved å gå til Verktøy-fanen og klikke Kontoer.

Konfigurere den første IMAP- eller POP-kontoen din

Legge til en Exchange-konto

 1. Klikk Legg til nederst i venstre rute.

 2. Angi Exchange-kontoopplysningene dine, merk av for Konfigurer automatisk, og klikk Legg til konto.

Viktig: Hvis du ikke vet domenenavnet eller hvilken type e-postserver kontoen din bruker, kan du høre med e-postleverandøren, Internett-leverandøren (ISP) eller e-postadministratoren.

Legge til en IMAP- eller POP-konto

 1. Klikk Legg til nederst i venstre rute.

Kan du ikke legge til en konto automatisk?

Hvis du har problemer med å konfigurere kontoen automatisk, fjern merket for Automatisk konfigurasjon, og angi informasjonen manuelt.

 • For e-postkontoer som iCloud eller Google kan du kontakte Internett-leverandøren din for å få kontoinformasjon, for eksempel kontotype (IMAP eller POP) og adressen til e-postserveren.

 • Hvis du har en skole- eller organisasjonskonto med et Office 365-abonnement, må du passe på at du bruker riktig e-postadresse. Du kan også spørre administratoren om å konfigurere CNAME-posten for Autosøk for å koble seg til Outlook.

 • Med Microsoft-kontoer som Hotmail, Outlook.com og MSN kan du bruke informasjonen i tabellen nedenfor:

Felt

IMAP

Innkommende server

imap-mail.outlook.com

Port for innkommende server

993

Utgående server

smtp-mail.outlook.com

Port for utgående server

587

Tips!: Hvis du vil slette kontoen, klikker du Slett på den venstre ruten av dialogboksen Kontoer .